Grond(ig) saneren

Gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf

Bodemsanering

Is er na bodemonderzoek bij u bodemverontreiniging vastgesteld? RGS is bevoegd om alle werkzaamheden rondom uw bodemsanering uit te voeren. Wij zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 7000 VKB protocol 7001 en protocol 7004.

Neem contact op
Scroll
11 jaar ervaring in Bodemsanering

De juiste methode voor bodemsanering bepalen

Hoe RGS bij uw bodemsanering te werk gaat? Als volgt. Wanneer er bodemverontreiniging wordt vermoed voeren wij eerst een verkennend of aanvullend bodemonderzoek uit. Blijkt daaruit dat bodemsanering inderdaad noodzakelijk is, dan bepalen onze specialisten de juiste saneringsmethode. Zij brengen op basis van hun jarenlange ervaring een gedegen advies uit. Na het aanvragen van de benodigde vergunningen, wordt de sanering uitgevoerd. En daarbij zijn wij trots op onze goede verstandhouding met het bevoegd gezag. Onze saneringswerkzaamheden verrichten wij altijd onder toezicht van een milieukundig begeleider. Uw vervuilde grond wordt vervolgens afgevoerd naar een gecertificeerd reinigingsbedrijf of onder strenge veiligheidscondities gestort.

 

Onze projecten
Alle projecten

Bodemverontreiniging wegnemen en verspreiding voorkomen

Bij bodemsanering gaat het om het beperken en zo veel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging. RGS neemt maatregelen om de verontreiniging weg te nemen en verspreiding te voorkomen, namelijk door middel van afdekken en isoleren. En ook tijdelijke uitplaatsing is mogelijk. Dit alles gebeurt bij RGS uiteraard zeer professioneel. Wij zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 7000 VKB protocol 7001 en protocol 7004. Met protocol 7001 is de kwaliteit van uw landbodemsanering gewaarborgd, met protocol 7004 de kwaliteit van tijdelijke uitplaatsingen van verontreinigde grond.

Deskundige begeleiding van uw bodemsanering

Bij saneringswerkzaamheden zien wij vanzelfsprekend toe op een veilige werkplek. Met onze vakbekwame mensen en goedgekeurde machines en materialen voeren wij de bodemsanering veilig en deskundig voor u uit. Desgewenst kunnen onze specialisten voor u ook de vergunningen aanvragen en meldingen verzorgen. Ook hebben wij zowel een DLP’er (Deskundig Leidinggevende Projecten) als een R-DLP’er (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten) in dienst. Goed om te weten: wanneer uw sanering onder een zwaardere veiligheidsklasse valt, dan is de inzet van een R-DLP zelfs verplicht.