Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

CO2-prestatieladder


RGS is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 -prestatieladder.

Sinds de certificering in 2013 heeft RGS grote stappen gezet om de CO2-uitstoot te reduceren. Ook voor de komende jaren liggen de ambities hoog.
 
Energiebesparende maatregelen hebben bij RGS continue de aandacht; medewerkers worden geïnstrueerd over energiezuinige werkmethoden. Samen met brancheorganisatie VERAS en andere marktpartijen wordt onderzocht hoe CO2-reductie kan worden gerealiseerd binnen het sloopproces, bijvoorbeeld door een efficiënter vervoer van vrijkomende materialen. In het najaar van 2017 doet de eerste hybride sloopmachine zijn intrede in het materieelpark van RGS.

RGS heeft in het Energie Management Actieplan 2016-2018 de doelstellingen en maatregelen vastgelegd om de CO2 uitstoot te reduceren.

RGS heeft in het Communicatieplan vastgesteld hoe er gecommuniceerd wordt over de CO2-reductie.


CO2-rapportages:

www.skao.nl

Initiatief werkgroep Veras (3.D.1)

Lopende projecten