CO2-Prestatieladder

RGS investeert in duurzaamheid

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Inmiddels zijn al meer dan 4.000 bedrijven gecertificeerd. En RGS is er daar één van (niveau 3). Sinds onze certificering in 2013 hebben wij dan ook grote stappen gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren. Natuurlijk liggen onze ambities ook voor de komende jaren hoog. Wij investeren in duurzaamheid - continu. Zo maakt sinds kort een hybride sloopmachine onderdeel uit van ons materieelpark. Onze medewerkers worden bovendien dagelijks gemotiveerd om energiezuinig(er) te werken. Al deze maatregelen vertalen zich in positieve resultaten ten aanzien van de vermindering van onze CO2-uitstoot.

CO2 reduceren in het sloopproces

CO2 reduceren in het sloopproces is geen gemakkelijk opgave. Daarom doet een werkgroep van onze brancheorganisatie VERAS hier uitgebreid onderzoek naar. Bij deze werkgroep is RGS ook nauw betrokken, aangezien onze KAM-coördinator hier deel van uitmaakt. Bewustzijn creëren bij medewerkers, maar ook energiebesparende maatregelen én CO2-reducerende maatregelen: het zijn slechts drie van de vele onderwerpen die tijdens de overlegmomenten van de werkgroep worden besproken. Daardoor is het overleg een inspiratiebron voor duurzame mogelijkheden binnen de sloopsector.

Publicaties CO2-prestatieladder

www.skao.nl