Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Hoogwaardig hergebruik

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor RGS geen loze term. Het liefst laten wij het doorwerken in elke vezel van onze organisatie. Dat begint bij het sloopproces. Circulair slopen is één van de belangrijkste pijlers van RGS. Wij zetten ons in voor een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bij de sloop vrijkomende materialen. Zo gaan geen kostbare materialen verloren.

Veilig werken

Om de veiligheid op onze slooplocaties te vergroten, hebben wij zogenoemde projectlocatieregels opgesteld. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van zowel werknemers als bezoekers en andere betrokkenen. Veilig werken is namelijk geen kwestie van denken, maar van doen. Met onze LOVE-campagne - Let Op Veiligheid Eerst - dagen wij medewerkers uit om hun werkzaamheden beter, veiliger en efficiënter uit te voeren.

Maatschappelijk jaarverslag

Ook vinden wij het belangrijk om inzicht te geven in onze bedrijfsvoering en activiteiten. Jaarlijks leggen we verantwoording af in een maatschappelijk jaarverslag. Daarmee maken we inzichtelijk hoe RGS invulling geeft aan duurzaamheid. RGS was het eerste sloopbedrijf in Nederland dat zo’n maatschappelijk jaarverslag publiceerde.

Duurzame inzetbaarheid

Tot slot willen wij dat onze medewerkers plezier in hun werk hebben én houden. De beste resultaten boek je immers met gezonde, gemotiveerde mensen. Die resultaten zijn goed voor iedereen: onze werknemers, onze organisatie én u als onze opdrachtgever. Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons op tijd vooruit kijken en medewerkers de mogelijkheid bieden om zich binnen het bedrijf te ontplooien. Zo creëert RGS een werkomgeving waar mensen vandaag, morgen en in de verdere toekomst met veel plezier en gezond hun werk kunnen doen.