Duurzaam slopen is de leidraad.

Het DNA van RGS

Scroll
Reshaping today,
creating tomorrow.

Een duurzame samenleving

Als duurzaam bedrijf dat meedoet in de top tien van vergelijkbare Nederlandse bedrijven durven wij te stellen dat voor RGS de zorg voor de leefomgeving minstens zo belangrijk is als het project zelf. Omgevingsmanagement is voor RGS een vanzelfsprekendheid die verankerd ligt in ons DNA. De projecten die wij van begin tot afronding begeleiden worden worden middels kundig personeel en specialistisch materieel gerealiseerd. Alleen op die wijze kunnen wij er zorg voor dragen dat de economische materiaal kringloop in balans is met de ecologische materiaal of grondstoffen kringloop. Op het snijvlak van deze twee kringlopen worden grondstoffen uitgewisseld zodat een optimale terugvloeiing van grondstoffen ontstaat.

Hoe zien wij dat voor ons?

De roep naar duurzaam werken en circulair werken wordt steeds sterker. Het is echter een illusie dat de moderne maatschappij volledig circulair kan werken zoals dat in het ecosysteem van planeet aarde werkt. Daarom zou er sprake kunnen en moeten zijn van 2 kringlopen. De biologische kringloop is de kringloop waarin gebruikte stoffen en reststoffen terugkeren in de natuur. Dit houdt in dat producten zo ontworpen en geproduceerd moeten worden dat er zo veel mogelijk grondstoffen uit terug te winnen zijn na gebruik. Daarnaast bestaat een technische, economisch of materiële kringloop. Deze kringloop omhelst alle producten en stoffen die na gebruik kunnen worden ontmanteld in producten die van hoogwaardige kwaliteit zijn en geschikt zijn voor hergebruik. In deze kringloop blijven producten, deelproducten en bouwstoffen van economische waarde waardoor er geen of veel minder waardeverlies ontstaat. Grondstoffen die worden onttrokken uit het ecologische systeem en die niet in die hoedanigheid kunnen terugkeren moeten dus te restaureren zijn.

In dit systeem speelt RGS een sleutelrol omdat wij bestaande bouwstructuren ontmantelen en deconstrueren waarmee we de markt weer toegang geven tot hoogwaardige producten, deelproducten en bouwstoffen. Alle grondstoffen die terug kunnen vloeien in de natuurlijke ecologische kringloop keren daarin terug. Zo brengen we 2 kringlopen samen in 1 circulair systeem.

Wij slopen aan
een betere
toekomst.

Ook werken bij RGS?

Over ons - RGS Over ons - RGS
De historie van RGS

In 1959 legde Hermannus Nijkamp de basis voor het huidige RGS. Iets minder dan veertig jaar later nemen zijn zoons Mannus en Jan RGS zijn taken over en inmiddels geeft kleinzoon Herman leiding aan ons sloopbedrijf. De drie generaties Nijkamp hebben RGS weten uit te bouwen tot een duurzaam sloopbedrijf dat meedoet in de top tien van Nederlandse sloopondernemingen.