Social Return On Investment

RGS, nauw betrokken bij de samenleving

RGS voelt zich betrokken bij de samenleving. Social Return On Investment (SROI) maakt daarom deel uit van onze bedrijfsvoering. Om een voorbeeld te geven: wij zetten graag medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Wanneer wij een project aannemen onderzoeken wij, waar mogelijk samen met de betreffende gemeente, of wij deze mensen bij ons ervaring op kunnen laten doen. Bijvoorbeeld als handsloper of, na een korte opleiding, als asbestverwijderaar. Al meerdere keren heeft dit geleid tot een vast dienstverband. En daar zijn wij zeer trots op.

RGS als erkend leerbedrijf

RGS is verder een erkend leerbedrijf. Onze medewerkers zijn onze kracht, en daar investeren wij graag in. Onze leermeesters zijn gewend om mensen te begeleiden en uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Maar niet alleen jonge, ook oudere werknemers krijgen bij ons de kans op een arbeidsplaats. Zo vindt een diversiteit aan medewerkers bij ons een fijne werkplek.