Vandaag creëren wij wat morgen duurzaamheid heet.

Twee kringlopen. Eén circulair systeem.

Circulair slopen

RGS Groep is een belangrijke speler in de circulaire economie van vandaag en van morgen. In deze economie staat het duurzame gebruik van planeet aarde centraal. Dat betekent dus dat onze acties van vandaag vormgeven aan de dag van morgen. Daarom noemen wij onszelf geen slopers. Wij zijn duurzame hervormers. Vandaag hervormen wij bestaande bouwstoffen om tot nieuwe grondstoffen. Zo creëren wij een duurzame basis voor morgen.

Neem contact op
Scroll
60 jaar ervaring in Circulair slopen

Een toekomstbestendige manier van werken

Het ecosysteem van planeet aarde is over het algemeen gezien in balans. Door deze balans ontstaat een circulair systeem waarin eindproducten weer grondstoffen worden. De manier waarop de huidige maatschappij haar grondstoffen verwerkt tot producten is echter niet circulair. De eindproducten zijn namelijk niet of nauwelijks herbruikbaar of te ontmantelen tot de primaire grondstoffen. Dit leidt tot een overschot aan materiaal dat niet meer in het systeem kan terugvloeien. Op korte termijn is dat waarde- en kapitaalvernietiging, op lange termijn leidt dat tot uitputting van de natuurlijke grondstoffen.

De roep naar duurzaam werken en circulair werken wordt daarom steeds sterker. Het is echter een illusie dat de moderne maatschappij volledig circulair kan werken zoals dat in het ecosysteem van planeet aarde werkt. Daarom zou er sprake kunnen en moeten zijn van 2 kringlopen. De biologische kringloop is de kringloop waarin gebruikte stoffen en reststoffen kunnen terugkeren in de natuur. Daarnaast bestaat een technische of materiële kringloop. Deze kringloop omhelst alle producten en stoffen die na gebruik kunnen worden ontmanteld in producten die van hoogwaardige kwaliteit zijn en geschikt zijn voor hergebruik. In deze kringloop blijven producten, deelproducten en bouwstoffen van economische waarde waardoor er geen of veel minder waardeverlies ontstaat. Grondstoffen die worden onttrokken uit het ecologische systeem en die niet in die hoedanigheid kunnen terugkeren moeten dus te restaureren zijn.

RGS is de sterke schakel in deze kringlopen en is zich daar zeer bewust van. Wij zijn de restaurateurs die ontmantelen, scheiden en weer herbruikbare bouwstoffen en grondstoffen creëren.

Onze projecten
Alle projecten

Circulaire economie, circulair slopen

Een circulaire economie vraagt om circulair slopen. Als duurzaam sloopbedrijf zijn wij ons bewust van de belangrijke rol die wij spelen bij het realiseren van een circulaire economie. Daarom hebben wij ons vanuit onze circulaire visie ontwikkeld van een sloopbedrijf tot een urban engineer. Tot een expert die in staat is om bestaande structuren te herscheppen en te hervormen tot hoogwaardige grondstoffen. Producten worden zoveel mogelijk hergebruikt zonder bewerking van het materiaal en vinden direct vanaf de slooplocatie hun weg naar bouwbedrijven, handelaren of andere eindgebruikers. Materialen die niet direct kunnen worden hergebruikt, bewerken wij zelf of samen met onze partners om daarna zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de kringloop. Er gaan dus geen kostbare materialen verloren.