Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

Recycling


Circulaire economie

Als duurzaam sloopbedrijf zet RGS zich in voor de ontwikkeling en groei van circulair slopen. Hoogwaardig hergebruik van afkomende sloopmaterialen is het credo. Door het sloopmateriaal aan de bron te scheiden wordt een hoog recyclingpercentage gerealiseerd en wordt storten van afval tot een minimum beperkt. Zo dragen wij bij aan een circulaire economie.


Puinrecycling: van puin tot gecertificeerd menggranulaat

RGS zet op locatie mobiele puinbrekers in om de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval te breken tot puingranulaat. Het breekproces wordt volledig gegarandeerd uitgevoerd conform BRL 2506. Het gecertificeerde menggranulaat kan worden toegepast als bouwstof in de betonindustrie of grondstof in de wegenbouw.


Grond zeven op locatie

RGS Recycling gebruikt voor het uitzeven van grond een mobiele zeefinstallatie. Zo kunnen wij opdrachtgevers zuivere grond bieden zonder puin of andere grove verontreiniging en wordt geen grond onnodig afgevoerd.