Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

MVO

RGS heeft een duurzaam sloopprotocol ontwikkeld om maatschappelijk verantwoord ondernemen op een juiste manier te verweven in het sloopproces. De zorg voor de omgeving is voor RGS niet meer dan logisch: omgevingsmanagement is voor RGS een vanzelfsprekendheid. Al onze inspanningen en prestaties op het gebied van MVO worden jaarlijks gepubliceerd in een maatschappelijk verslag. Zie ook onze MVO animatie.


Veiligheid op de slooplocatie

Om de veiligheid op slooplocaties te vergroten heeft RGS zogenoemde projectlocatieregels opgesteld. Deze regels dragen bij aan de veiligheid van zowel werknemers, bezoekers als andere betrokkenen. Door middel van maandelijkse toolboxmeetings met de medewerkers bekijken we hoe we de werkzaamheden beter, veiliger en efficiënter uit kunnen voeren.


Duurzame inzetbaarheid van personeel

RGS wil dat haar medewerkers plezier in het werk houden. De beste resultaten boek je immers met gezonde, gemotiveerde mensen. Dat is goed voor iedereen: werknemer, werkgever én opdrachtgever. Duurzame inzetbaarheid betekent ook op tijd vooruit kijken en medewerkers de mogelijkheid bieden om zich binnen het bedrijf te ontplooien. Zo creëert RGS een werkomgeving waar mensen vandaag, morgen en ook in de verdere toekomst met veel plezier en gezond hun werk kunnen doen.