Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

LOVE – Let Op Veiligheid Eerst

RSG maakt werk van veiligheid. Dit zijn geen loze woorden; bij RGS zijn we er ons dagelijks van bewust dat veilig werken geen kwestie is van denken, maar van doen! Veilig werken is bovendien een verantwoordelijkheid van een ieder van ons. Medewerkers houden elkaar alert en spreken elkaar aan op onveilige werkmethodes of situaties.


LOVE-campagne

Veiligheidsthema’s als het gevaar van kwartsstof, lichamelijke belasting en het belang van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) hebben bij RGS continue de aandacht. Met onze LOVE-campagne (Let Op Veiligheid Eerst) brengen we veilig werken nog eens extra onder de aandacht.

De tien regels van LOVE hebben onder andere betrekking op het schoon en netjes houden van de werkplek, wat te doen bij gevaarlijke situaties, persoonlijke hygiëne en bescherming en het juiste gebruik van machines en gereedschappen. Volgens de regels van LOVE moet bovendien voorafgaand aan de werkzaamheden altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) worden uitgevoerd. Met onze tien LOVE-regels voor veilig werken, die ook gelden voor iedere inhuurkracht, creëren we een optimaal werkklimaat voor mens en milieu. Tijdens de maandelijkse toolboxmeetings met onze medewerkers bekijken we bovendien hoe we de werkzaamheden nog beter, veiliger en efficiënter kunnen uitvoeren.
Certificering

Veiligheid, gezondheid en milieu staan bij RGS altijd voorop. Dit is mede geborgd in onze certificaten: ISO 9001, ISO 14001, VCA-P, SC-530, SVMS007, SIKB7000 en de CO? prestatieladder dienen als basis om de werkzaamheden conform de betreffende normeisen uit te voeren.

We better work with LOVE.