Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

Sloop en sanering voormalige gemeentewerf

In Goor mag RGS de sloop en saneringswerkzaamheden verzorgen van een voormalige gemeentewerf. Eerst begint RGS met de voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten van het werkterrein en het treffen van verkeersmaatregelen. Dit alles om de veiligheid in en rondom het project te waarborgen.

Vooruitlopend op de machinale sloop zal het gehele gebouw gesaneerd worden. Alle asbesthoudende materialen worden op een verantwoorde manier verwijderd , verpakt en uiteindelijk afgevoerd. Waarna uiteindelijk de machinale sloop van start zal gaan. Met als eindresultaat een bouwrijp terrein.

Heeft u een project waar wij bij kunnen helpen?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies of meer informatie:

Telefoon: 0548 - 51 22 98
E-mail: info@rgs.nl