Bel ons nu Vacatures
Meer informatie?

Bodemsanering


Gecertificeerd bodemsaneringsbedrijf

Is er na bodemonderzoek een bodemverontreiniging vastgesteld? RGS Bodemsanering is bevoegd om alle werkzaamheden rondom bodemsanering uit te voeren. Wij zijn gecertificeerd conform BRL SIKB 7000 protocol 7001 en protocol 7004.

In geval van een vermoeden van bodemverontreiniging wordt een verkennend dan wel aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Is een bodemsanering noodzakelijk, dan bepalen de specialisten van RGS de juiste saneringsmethode. Na het aanvragen van de benodigde vergunningen, wordt de sanering uitgevoerd. RGS is trots op de goede verstandhouding die het heeft met het bevoegd gezag.


Gecertificeerd reinigingsbedrijf

Deze saneringswerkzaamheden verrichten wij altijd onder toezicht van een milieukundig begeleider. De vervuilde grond wordt afgevoerd naar een gecertificeerd reinigingsbedrijf of onder strenge veiligheidscondities gestort.


Lopende projecten